Paľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba, Miroslav Šmíd (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Paľenočka dobrej moci

Autor: Miroslav Šmíd
Popis: Ľudová pieseň

Výučbové nahrávky k piesni Paľenočka dobrej moci

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Zborová interpretácia piesne Paľenočka dobrej moci


Text piesne Paľenočka dobrej moci

Pálenočka dobrej moci,
viščerila na mňe oči,
ona na mňe a ja na ňu,
že mi treba placic za ňu.

 

Palenočka dobra strava,
to moj dochtor keď ja chorý,
to môj dochtor, dochtoríček
co mi zhoji muj pravý boček.

Najedla še stara baba kukoľu,
Priviazala svojho koňa, gu kolu,
stoj koníčku pri kolíčku, pri kolu.

 

Jak začala slivovica, borovica, terkelica,
ver Bože smedom hrac,
začala še stara baba, vikrucac.

Karčmarečka, nalej, nalej,
a muzika ďalej hraj!

Nenalejem, nenalejem bo mušice domu spac!

Podzme domu, podzme spac!


4_palenka