Podporovatelia

Sme nesmierne radi, že zborový spev na Slovensku nachádza podporu, vďaka ktorej sa môže naďalej rozvíjať. Naše úprimné poďakovanie patrí najmä Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pod patronátom ktorej pracujeme, a ktorá vytvára priaznivé podmienky pre našu prácu.

Úprimne ďakujeme aj organizáciám a individuálnym darcom 2 % z dane z príjmov, príspevky ktorých pomáhajú udržiavať tradíciu slovenského zborového spevu.

Ak máte záujem zapojiť sa do aktivít zboru Technik ako dobrovoľník, kontaktujte nás.

Naše aktivity podporili tieto spoločnosti, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

  fond na podporu umenia
 Print Hudobný fond / Music Fund Slovakia
 slovnaft Slovnaft
logo-schloss DAN acoustic, s.r.o. (autorizovaný distribútor)
logo-seps Slovenská elektrizačná prenosová sústava
logo-se Slovenské elektrárne
logo-pabk Poštová banka
logo-schloss SCHLOSS GOBELSBURG