História

Tri roky po vzniku Vysokoškolského umeleckého súboru Technik uzrel svetlo sveta samostatný Spevácky zbor Technik. Počnúc jeho zakladateľom, Vladimírom Slujkom, sa v čele Technikárov vystriedalo viacero umeleckých vedúcich a osobností, pod ktorých vedením zbor zaznamenal kvalitatívny a výkonnostný rast. Toto sa odzrkadlilo aj na úspechu zboru v rámci rozličných významných festivalov a súťaží.

Repertoár zboru sa postupne profiloval a obohacoval o náročnejšie polyfonické skladby a diela súčasnej zborovej tvorby. Tak, ako sa v zbore „obmieňali“ dirigenti, soprány, alty, tenori i basi, vývojom prechádzal aj repertoár zboru, ktorý odrážal rôzne spoločenské i politické obdobia. V notovom archíve zboru sa nájde množstvo vzácnych diel sakrálnej hudby, odvážne a interpretačne náročné diela súčasných skladateľov, chytľavé džezové aranžmány, mnohé úpravy ľudových piesní, ale aj dávno zabudnuté diela socialistického realizmu.

Či už zažíval zbor plodné alebo chudobnejšie roky, Technikárov vždy držali pokope cit pre krásu, spontánna radosť z muzicírovania a žičlivé vzťahy v technikárskom kolektíve.

Počas viac ako polstoročnice zboru v jeho čele pôsobili tieto umelecké osobnosti:

Vladimír Slujka: 1956 – 1972
Pavol Procházka: 1973-1985
Janka Rychlá: 1984
Naďa Raková: 1986
Margita Gergeľová – Paulsson: 1986-1992
Jan Rozehnal: 1992
Kristián Seidmann: 1993-1994
Branislav Kostka: 1993
Miroslava Matisová: 1995-1996
Silvia Borovičková: 1996-1997
Branislav Kostka: 1999 – 2006
Juraj Jartim: 1994-2007
Iveta Viskupová: 2006-2013
Zuzana Buchová-Holičková (2015-2017)
Petra Torkošová: 2013-súčasnosť