Linky

 • Vysokoškolský umelecký súbor Technik
  Spoločný web všetkých zložiek, ktoré tvoria súbor Technik. Na tejto stránke nájdete informácie o spoločných projektoch všetkých troch kolektívov.
 • Komorný orchester Technik
  Náš najmilší orchester, s ktorým zdieľame dlhé cesty na zájazdoch. Medzi nahrávkami orchestra nájdete aj naše spoločné projekty.
 • Folklórny súbor Technik
  Stránka temperamentných folkloristov z Techniku. Nájdete na nej veľa textov ľudových piesní z celého Slovenska.
 • Spevácky zbor Technik-Akademik
  Zbor, ktorý tvoria bývalí členovia Techniku vedie zbormajster Pavol Procházka. Pripravujú viaceré zaujímavé hudobné podujatia, o ktorých sa dozviete viac na ich webovej stránke.