Kontakt

Vaše otázky, návrhy, ponuky na účinkovanie alebo umeleckú spoluprácu najrýchlejšie zodpovie naše organizačné vedenie.

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Spevácky zbor Technik
Slovenská technická univerzita Bratislava
Vazovova 5
812 43 Bratislava
www.zbortechnik.sk
Tel: +421 907 732-707, zbor.technik@gmail.com (manažér)
Tel: +421 905 105-112, zbor.technik@gmail.com (dirigent)

VYSOKOŠKOLSKÝ UMELECKÝ SÚBOR TECHNIK
Spevácky zbor Technik je súčasťou Vysokoškolského umeleckého súboru (VUS) Technik.

Vysokoškolský umelecký súbor Technik
Slovenskej technickej univerzity Bratislava
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Tel: +421 (0)2 5296-4942
e-mail: technik@stuba.sk
www.technik.stuba.sk
Riaditeľka VUS Technik
Mgr. art. Ľubica Mešková
e-mail: lubica.meskova@stuba.sk