Vedenie zboru

Petra Torkošová (dirigent)

torkosova-petraPetra študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u profesorky Blanky Juhaňákovej na Katedre skladby a dirigovania. Pôsobila ako pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Spolupracuje s divadlom Aréna v monodráme Tiso. Je externým členom zboru Wiener Singakademie. Založila a 10 rokov viedla detský zbor Gorazdik. Zbor Technik STU vedie od roku 2013. 

Pod jej taktovkou zazneli premiéry mladých slovenských autorov, ktoré prinášajú novú úroveň zvukových experimentov a prezentujú prácu so zvukom v priestore. Spolupracovala na mnohých medzinárodných projektoch, napriklad v Luxembursku, Taliansku, Hamburgu a Izraeli, kde taktiež dirigovala sériu koncertov. 

Pod jej taktovkou bolo uvedené aj Nemecké requiem od Johannesa Brahmsa ako vrchol jubilejnej 60. sezóny zboru. Zbor Technik pod jej vedením získal mnohé ocenenia doma i v zahraničí.

Matúš Uhliarik (asistent)

uhliarik-matusMatúš vyštudoval odbor Teória hudobného umenia na VŠMU v Bratislave. Súbežne študoval na Konzervatóriu v Bratislave neoperný spev u M. Cabana. Skomponoval hudbu do desiatky divadelných predstavení pre divadlá v Bratislave, Nitre a Kremnici.  Niekoľko rokov pôsobil na muzikálovom konzervatóriu ALKANA v Bratislave. V súčasnosti spieva vo swingovom orchestri Fats Jazz Band.

Kristína Gotthardt (organizačná vševedúca)

Kristína pôsobí v zbore Technik STU od roku 2014. Študovala operný spev na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, neskôr hudobnú teóriu na VŠMU. V doktorandskom štúdiu pokračovala na Ústave hudobnej vedy SAV (oddelenie Etnomuzikológie). Od roku 2017 pomáha s organizačným zabezpečením zboru a tvorbe nových projektových aktivít.

Ján Pallo (manažér zboru)

Ján Pallo pôsobí v zbore Technik STU od roku 2005. Počas rokov 1991-1997 spolupracoval s viacerými skladateľmi a počas svojej detskej speváckej kariéry nahral päť sólových albumov. Vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor financie. Zbor manažuje od roku 2008 a zároveň spieva v tenorovej sekcii. Spev študuje u hlasovej pedagogičky Dariny Tóthovej.