Tenor – Paľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba, Miroslav Šmíd (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre tenorovú hlasovú skupinu pre pieseň Paľenočka dobrej moci je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre tenor (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva tenorová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Paľenočka dobrej moci – Tenor

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Tenor dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Tenor 1
Tenor 2

Nahrávka všetkých hlasov bez tenoru

Všetky hlasy bez tenoru 1
Všetky hlasy bez tenoru 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Paľenočka dobrej moci

Text pre tenor v piesni Paľenočka dobrej moci

/: Duvaja, duvaj, duvaj :/

Palenka dobrej moci, palenka,
viščerila mňe oči, na mňe oči,
ona na mňe a ja na ňu, ej na ňu,
že mi treba placic za, placic za ňu.
Ona na mňe a ja na ňu, ej na ňu,
že mi treba placic za, placic za ňu, ej.

Dzum, dzum, dzum, dzum, dzum, dzum,
dzum, dzum, dzum, dzum, dzum, dzum,
duvaj, duvaj, duvaj, duvaj,
duvaj, duvaj, duvaj, duvaj,
duvaj, duvaj, duvaj, pam.

Nalej, nalej,

…..

Palenočka dobra strava,
to moj dochtor keď ja chorý,
to moj dochtor, dochtoríček,
co mi zhoji pravý boček,
to moj dochtor, dochtoríček,
to moj dochtor, dochtoríček,
co mi zhoji pravý boček.

Najedla kukoľ,
kukoľu, kukoľu, kukoľ,
kukoľ, hoja kukoľu, kukoľu!
Padadam, padadam, padadam, padadam, ej

Priviazala svojho koňa, gu kolu,  gu kolu,
gu kolu, gu kolu, gu kolu, gu kolu,
stoj koníčku pri kolíčku, pri kolu, pri kolu,
pri kolu, pri kolu, pri kolu, pri kolu,
stoj koničku hoja, pri kolu, pri kolu.
Padadam, padadam, padadam, padadam,
padadam, padadam, padadam, padadam, ej!

Jak začala slivovica, borovica, terkelica,
smedom hrac, smedom hrac,
začala ver Bože, smedom hrac, smedom hrac.
Začala še stara baba, vikrucac, vikrucac,
vikrucac, vikrucac, vikrucac, vikrucac,
začala še hoja, vikrucac, vikrucac.

Krčmarečka nalej, nalej,
a muzika ďalej hraj!

…..

Podzme domu, podzme spac!

logotechnik