Tutorial: Bodaj by vás čerti vzali by Eugen Suchoň

This song is a part of the freely available online choral tutorial library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

Basic information about Bodaj by vás čerti vzali

Composer: Eugen Suchoň
Description: Folk song arrangement
English name: So help me God, to hell with you (translation of all lyrics can be found in the bottom part of the page)
Sheet music: Music Fund Slovakia, catalog no. 3694

Tutorial recordings for Bodaj by vás čerti vzali

Above mentioned recordings are in the slower tutorial tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Choral performance of Bodaj by vás čerti vzali

Common lyrics of Bodaj by vás čerti vzali with an English translation

Ženy – Women

Bodaj by vás, vy mládenci čerti vzali,
bɔdaj bi vaːs vi mlaːɟɛntsi tʃɛrci vzali
So help me God, to hell with you, boys!

keď ste vy ma na ten tanec nepozvali.
kɛc scɛ vi ma na tɛn taɲɛts ɲɛpɔzvali
when you didn’t care to invite me for the dance

Ja by bola tancovala,
ja bi bɔla tantsɔvala
I would have danced

aj na cimbal niečo dala,
aj na tsimbal ɲjɛtʃɔ dala
even spare a penny for the cymbal

aj vás všetkých pobozkala,
aj vaːs fʃɛtkiːx pɔbɔskala
and give all of you a kiss.

bodaj by vás čerti vzali, hej!
bɔdaj bi vaːs tʃɛrci vzali ɦɛj
To hell with you, hey!

Muži – Men

Bodajže vás, dievky, čerti vzali,
bɔdajʒɛ vaːz ɟjɛuki tʃɛrci vzali
So help me God, to hell with you, girls,

keď ste vy mi moju fajku vzali.
kɛc scɛ vi mi mɔju fajku vzali
when you took my pipe.

Veď tá fajka celkom nová bola,
vɛc taː fajka tsɛlkɔm nɔvaː bɔla
That pipe was brand-new,

štyri groše ona hodná bola.
ʃtiri ɡrɔʃɛ ɔna ɦɔdnaː bɔla
worth four crowns!