Soprán – Paľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba, Miroslav Šmíd (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Paľenočka dobrej moci je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Paľenočka dobrej moci – Soprán

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Soprán dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Soprán 1
Soprán 2

Nahrávka všetkých hlasov bez sopránu

Všetky hlasy bez Sopránu 1
Všetky hlasy bez Sopránu 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Paľenočka dobrej moci

Text pre soprán v piesni Paľenočka dobrej moci

Palenečka dobrej moci,
viščerila na mňe oči,
/: Ona na mňe a ja na ňu,
že mi treba placic za ňu.:/

Dava /: dava dava dava dava jam pam pam pam pam pam
dava dava dava dava jam pam pam pam pam pam :/

Nalej, nalej,

Duvaja, duvaj, duvaj,
Pálenka dobra strava ej, strava,
to moj dochtor keď chorá, keď ja chorá
to dochtor, dochtoríček,
to dochtor co mi zhoji muj boček, pravý boček.
to dochtor, dochtoríček,
to dochtor co mi zhoji muj boček, pravý boček, ej!

Najedla še stara baba kukoľu, kukoľu,
kukoľu, kukoľu, kukoľu, kukoľu,
najedla še hoja, kukoľu, kukoľu!
napila še duvaja, duvaj, duvaj.

Priviazala svojho koňa, gu kolu, gu kolu,
gu kolu, gu kolu, gu kolu, gu kolu,
stoj koníčku pri kolíčku,
pri kolu, pri kolu, pri kolu, pri kolu
pri kolu, pri kolu, stoj koničku hoja, pri kolu, pri kolu.
Stoj koníčku, pri kolíčku,
Duvaja, duvaj, duvaj!

Jak začala, ej, smedom, začala ver Bože smedom hrac,
Začala še stara baba vikrucac, vikrucac,
vikrucac, vikrucac, vikrucac, vikrucac,
začala še hoja, vikrucac, vikrucac.

….

Nenalejem, nenalejem, bo mušice domu spac!

…. Podzme spac!

logotechnik