Otče náš, Mikuláš Schneider-Trnavský (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Otče náš

Autor: Mikuláš Schneider-Trnavský
Popis: Sakrálna skladba

Výučbové nahrávky k piesni Otče náš

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie / v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Otce-nas

Zborová interpretácia piesne Otče náš

Text piesne Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja,
ako v nebi, tak aj na zemi.
Chlieb každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame vinníkom svojim
a neuvoď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého.
Amen.