Tenor – Otče náš, Mikuláš Schneider-Trnavský (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre tenorovú hlasovú skupinu pre pieseň Otče náš je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre tenor (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva tenorová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Otče náš – Tenor

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Tenor dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Nahrávka všetkých hlasov bez tenoru

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Otče náš

Text pre tenor v piesni Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
meno Tvoje,
Príď kráľovstvo Tvoje,
Buď vôľa Tvoja
Ako v nebi, tak aj na zemi
naše viny
Ako i my odpúšťame vinníkom našim
Ako i my odpúšťame vinníkom, vinníkom svojim
A neuvoď nás, neuvoď nás do pokušenia,
Do pokušenia nás, do pokušenia
Neuvoď do pokušenia
Ale zbav nás, ale zbav nás,
Ale zbav nás,
Amen, amen, amen, amen

logotechnik