Tak sa mi videlo, Eugen Suchoň (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Tak sa mi videlo

Autor: Eugen Suchoň
Popis: Ľudová pieseň

Výučbové nahrávky k piesni Tak sa mi videlo

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie / v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

tak-sa-mi-videlo

Zborová interpretácia piesne Tak sa mi videlo

Text piesne Tak sa mi videlo

Tak sa mi videlo,
že hory horeli,
a to sa milému
líčka červeneli.
Tak sa mi videlo,
že na horách blýska,
a to si môj milý
na píšťalke píska.
Na píšťalke píska,
na drombli drombľuje,
a to všetko preto,
lebo ma miluje.