Alt – Otče náš, Mikuláš Schneider-Trnavský (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre altovú hlasovú skupinu pre pieseň Otče náš je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre alt (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva altová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Otče náš – Alt

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Alt dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Nahrávka všetkých hlasov bez altu

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Otče náš

Text pre alt v piesni Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
Posväť sa meno Tvoje,
Príď kráľovstvo Tvoje,
Buď vôľa Tvoja
Ako v nebi, tak aj na zemi
naše viny
Ako i my odpúšťame vinníkom našim
Ako i my odpúšťame vinníkom, vinníkom svojim
A neuvoď nás, neuvoď do pokušenia,
Do pokušenia nie, do pokušenia
Ale zbav nás, ale zbav nás,
Ale zbav nás
Amen, amen, amen, amen

logotechnik