Blog: Prečo sa nadchnúť pre súčasnú hudbu?

Často sa stretávam s dirigentami a riešime interpretáciu súčasnej hudby. V zahraničí sú zbory, ktoré sa zaoberajú len súčasnými skladateľmi. U nás tak tomu ešte nie je. Treba si uvedomiť, že nové techniky, ktoré tento typ hudby v sebe zahŕňa sú veľkým prínosom pre rozvoj jednotlivých členov. V dramaturgii skúšok sa nám osvedčilo kombinovať náročnejšie moderné skladby s tradičnejšími dielami. Časté harmonicky náročné úseky umožňujú  spevákom napredovať v sluchovej analýze. Nové techniky ako: glissando, zapájanie hovorenej reči, výkriky, dupot, vytváranie pocitov, nálady bez textu (smútok, strach, radosť, obavy) – to všetko otvára nové zvukové možnosti bez náznaku stereotypu.

Takýmto príkladom je aj Requiem za mafiána od slovenského skladateľa Miroslava Tótha – jediné dielo v dejinách hudby vôbec, ktoré je napísané celé a cappella a pre sólo contratenor. V ôsmich častiach zbor vystrieda množstvo hudobných žánrov (detroit techno, atmosférický snový svet, punk), čo sa v interpretácii klasických zborových diel medzi výrazovými označeniami nenachádza. Každý skúsený zbor by mal mať v repertoári aj autorov ako Arvo Part, John Cage, Krzystof Penderecki  a iní.

Druhé dielo, ktoré je súčasťou nášho repertoáru napísal Marián Zavarský. Quaoar je hudobným spracovaním predlohy misionárskeho prepisu Otčenáša do jazyka Tongva. Ide o trojdielnu skladbu inšpirovanú indiánskou mytológiou boha Quaoar, ktorý vytvoril všetko čo jestvuje medzi spevom a tancom.  Hudobná dramatizácia skladby delí zbor na štyri oddelené segmenty postavené okolo publika. Vzniká tak zaujímavé priestorové „premosťovanie“ jednotlivých úsekov skladby. V skladbe sa striedajú výrazné rytmické pasáže s meditatívnymi plochami, ktoré sú umocnené spomínaným kvadrofonickým členením zboru. Je málo koncertných sál , ktoré umožňujú dokonalú interpretáciu takýchto diel. Pomerne dobré podmienky ponúka napríklad synagóga v Žiline. Obaja skladatelia sa snažili napísať diela „spievateľne“ čo je veľmi dôležitý faktor pre výber repertoáru. Časti, ktoré boli neprirodzené a ťažko uchopiteľné boli ochotní upraviť, čo v konečnom dôsledku pomohlo k výslednej interpretácii.

Petra Torkošová, dirigent Spevácky zbor technik STU