56209_1200x Viac

Blog: Zboroví speváci môžu zo svojich daní darovať viac

Radostná správa pre všetky spevácke zbory, ktoré fungujú pod hlavičkou občianskeho združenia, alebo iným zákonným neziskovým formátom. Všetci členovia zboru (dobrovoľníci), ktorí sa starajú o nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska a nedostávajú za to honorár, majú nárok venovať zo svojich daní až 3 percentá. Štandardne majú fyzické osoby možnosť poukázať 2 percentá zo svojich daní). Do dobrovoľníckej […]

israel-thumbnail Viac

Technik v Izraeli. Pridajte sa k nám…

Azda najväčšou plánovanou udalosťou roka 2016 je decembrové turné v Izraeli, ktoré sa stalo reálnym vďaka grantu od Fondu na podporu umenia. Do pokrytia nákladov nám ešte niečo chýba, ale táto podpora bola veľmi kľúčová, aby sme mohli začať baliť kufre. Bude to už 60. sezóna speváckeho zboru Technik STU a každý, kto by mal záujem pridať […]

noveskladby Viac

Blog: Prečo sa nadchnúť pre súčasnú hudbu?

Často sa stretávam s dirigentami a riešime interpretáciu súčasnej hudby. V zahraničí sú zbory, ktoré sa zaoberajú len súčasnými skladateľmi. U nás tak tomu ešte nie je. Treba si uvedomiť, že nové techniky, ktoré tento typ hudby v sebe zahŕňa sú veľkým prínosom pre rozvoj jednotlivých členov. V dramaturgii skúšok sa nám osvedčilo kombinovať náročnejšie moderné skladby s tradičnejšími […]