Blog: Zboroví speváci môžu zo svojich daní darovať viac

56209_1200xRadostná správa pre všetky spevácke zbory, ktoré fungujú pod hlavičkou občianskeho združenia, alebo iným zákonným neziskovým formátom.

Všetci členovia zboru (dobrovoľníci), ktorí sa starajú o nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska a nedostávajú za to honorár, majú nárok venovať zo svojich daní až 3 percentá. Štandardne majú fyzické osoby možnosť poukázať 2 percentá zo svojich daní). Do dobrovoľníckej činnosti v zbore sa počítajú napríklad nácviky, organizácia koncertov, resp. účinkovanie na koncertoch, ak za ne zboroví speváci nedostávajú honorár (vykonávajú ich na dobrovoľníckej báze).

Vo všeobecnosti platí, že viac zo svojich daní môžu dať všetci dobrovoľníci, ktorí pre akúkoľvek neziskovú organizáciu vykonávali počas roka dobrovoľnícku činnosť v počte minimálne 40 hodín. K tejto svojej aktivite musia získať od príslušnej neziskovej organizácie oficiálne potvrdenie (kliknutím na tento text sa vám stiahne súbor, v ktorom stačí aktualizovať žltou označené časti).

Toto potvrdenie priloží daňovník (v našom prípade zborista) priamo k svojmu daňovému priznaniu, čím si splní zákonnú povinnosť, aby 3 percentá zo svojich daní mohol venovať vybranej neziskovej organizácii, ktorá môže byť prijímateľom (v ideálnom prípade zbor, v ktorom spieva).

Ján Pallo, organizačný vedúci Spevácky zbor Technik STU