11 manik_na kamenecku Viac

Bas – Na kamenečku sedela, Ján Cikker (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre basovú hlasovú skupinu pre pieseň Na kamenečku sedela je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Okrem výučbových nahrávok pre bas (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva basová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto […]

11 manik_na kamenecku Viac

Tenor – Na kamenečku sedela, Ján Cikker (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre tenorovú hlasovú skupinu pre pieseň Na kamenečku sedela je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Okrem výučbových nahrávok pre tenor (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva tenorová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto […]

11 manik_na kamenecku Viac

Alt – Na kamenečku sedela, Ján Cikker (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre altovú hlasovú skupinu pre pieseň Na kamenečku sedela je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Okrem výučbových nahrávok pre alt (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva altová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto […]

11 manik_na kamenecku Viac

Soprán – Na kamenečku sedela, Ján Cikker (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Na kamenečku sedela je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto […]