Alt – Išol milý orac, Peter Cón (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre altovú hlasovú skupinu pre pieseň Išol milý orac je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre alt (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva altová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Išol milý orac – Alt

Výučbovú nahrávku realizovali členovia speváckeho zboru Technik STU v pomalšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Alt dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Alt 1
Alt 2

Nahrávka všetkých hlasov bez altu

Všetky hlasy bez altu 1
Všetky hlasy bez altu 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Išol milý orac

Text pre alt v piesni Išol milý orac

Išol mili, išol orac,
Išol mili, išol orac,
išol mili, išol mili orac,
išol mili, išol orac,
išol mili, išol orac,
išol mili, hej/išol orac, hej,(A2)
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
išol mili, hej/išol orac, hej,
prišol śe pitac,
prišol śe pitac,
prišol śe pitac,
či to už sobota,
prišol śe pitac,
prišol śe pitac,
či to už, či to sobota,
išol mili orac,
uvadzil do plota,
prišol še me pitac,
či to už sobota, sobota,
či to už sobota,
sobota, sobota,
Ej, ej, ej, …
Ňebanovala bi
kebi ňemušela,
ňebanovala bi
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
ňebanovala,
kebi ňemušela,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebi ňemušela,

Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela, ňevidzela.
Ej, duvaj,
ej, duvaj,
ej, duvaj,
ej, duvaj,

Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
ej, duvaj,
ej, duvaj,
Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
Išol mili orac.

logotechnik