Soprán – Išol milý orac, Peter Cón (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Išol milý orac je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Išol milý orac – Soprán

Výučbovú nahrávku realizovali členovia speváckeho zboru Technik STU v pomalšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Soprán dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Soprán 1
Soprán 2

Nahrávka všetkých hlasov bez sopránu

Všetky hlasy bez sopránu 1
Všetky hlasy bez sopránu 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Išol milý orac

Text pre soprán v piesni Išol milý orac

Išol mili, išol orac,
Išol mili, išol orac,
išol mili, išol mili orac,
išol mili, išol orac,
išol mili, išol orac,
išol mili, išol orac,
išol.
išol mili orac,
uvadzil do plota,
išol mili orac,
uvadzil do plota,
prišol še me pitac,
či to už sobota,
prišol še me pitac,
či to už sobota.
išol mili orac,
uvadzil do plota,
prišol še me pitac,
či to už sobota,
či to už sobota,
sobota, či to sobota,
sobota, sobota,
Ej, ej, ej, …
Ňebanovala bi
kebi ňemušela,
ňebanovala bi
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
ňebanovala,
kebi ňemušela,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebi ňemušela,

Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
Ej,
Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
Ej, ej, ej,
Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
Išol mili orac.

logotechnik