Soprán – Bodaj by vás čerti vzali, Eugen Suchoň (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Bodaj by vás čerti vzali je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Bodaj by vás čerti vzali – Soprán

Výučbovú nahrávku realizovali členovia speváckeho zboru Technik STU v pomalšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Soprán dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Soprán 1
Soprán 2

Nahrávka všetkých hlasov bez sopránu

Všetky hlasy bez sopránu 1
Všetky hlasy bez sopránu 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Bodaj by vás čerti vzali

Text pre soprán v piesni Bodaj by vás čerti vzali

Bodaj by vás, vy mládenci čerti vzali,
keď ste vy ma na ten tanec nepozvali.
Ja by bola tancovala,
aj na cymbal niečo dala,
aj vás všetkých pobozkala.
Ja by bola tancovala,
aj na cymbal niečo dala,
aj vás všetkých pobozkala,
aj vás všetkých pobozkala.

Aj na cymbal niečo dala,
aj vás všetkých pobozkala,
bodaj by vás čerti vzali, hej!

Bodaj by vás, vy mládenci čerti vzali,
keď ste vy ma na ten tanec nepozvali.
bodajže vás všetkých čerti vzali,
aj vás všetkých pobozkala,
aj na cymbal niečo dala,
bodaj by vás všetkých čerti vzali,
bodaj že vás čerti vzali, čerti vzali,
bodaj by vás čerti,
bodaj by vás čerti vzali.

logotechnik