Na kamenečku sedela, Ján Cikker (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Na kamenečku sedela

Autor: Ján Cikker
Popis: Ľudová pieseň
Noty: Hudobný fond, katalógové číslo 1822

Výučbové nahrávky k piesni Na kamenečku sedela

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Zborová interpretácia piesne Na kamenečku sedela

Text piesne Na kamenečku sedela

Na kamenečku sedela,
zlatisté vlásky česala.

Oj, moje vlásky zlatisté,
slúžili ste mi v panenstve.

A teraz mi už nechcete,
pod bielu šatku pôjdete.

Na kamenečku sedela,
zlatisté vlásky česala.