Ave Maria, Mirko Krajči (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Ave Maria

Autor: Mirko Krajči
Popis: Sakrálna skladba

13 Ave Maria Flickr CristineVýučbové nahrávky k piesni Ave Maria

Výučbové nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v rýchlejšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Zborová interpretácia piesne Ave Maria