Červenô jabĺčko, Juraj Jartim (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Červenô jabĺčko

Autor: Juraj Jartim
Popis: Ľudová pieseň
Noty: v zborníku Akademická Banská Bystrica

Výučbové nahrávky k piesni Červenô jabĺčko

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

12 Flickr Kamila GatText piesne Červenô jabĺčko

Červenô jabĺčko v oblôčku mám,
koho rada vidím, tomu ho dám.

A ja ťa šuhajko najradšej mám,
ja ti to červenô, jabĺčko dám,