Keď sa vlci zišli, Eugen Suchoň (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Keď sa vlci zišli

Autor: Eugen Suchoň
Popis: Ľudová pieseň
Noty: Musica Slovaca, katalógové číslo 0073

Výučbové nahrávky k piesni Keď sa vlci zišli

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

narodzil-se-nam

Text piesne Keď sa vlci zišli

Keď sa vlci zišli,
tak sa zhovárali:
kdeže by sme niečo
pod zuby dostali?
Koljata, maminčuču,
hejsasa, hučubuču,
hopsasa vykrontasa,
štyndyrindy dana.