Povic mila, povic pravdu, Mária Jašurdová (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Povic mila, povic pravdu

Autor: Mária Jašurdová
Popis: Ľudová pieseň

Výučbové nahrávky k piesni Povic mila, povic pravdu

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

povic-mila

Ukážka piesne Povic mila, povic pravdu

Text piesne Povic mila, povic pravdu

Povic mila povic pravdu dze ja ce navečar najdu
či na lavce či pod lavku a či s milim na zahlavku
A muj frajir jaki taki co me ňikda neoblapi
Ňeoblapi ňepobočka ňebudze mu frajiročka
ňebudze mu tak tak
Dunaju Dunaju hej Dunaju Dunaju
jaka u ce žimna voda na kraju na kraju
A ja frajir jaki taki co ju ňikda ňeoblapi
Ňeoblapi ňepobočka ňebudzem mu frajirka
Laborcu Laborcu hej Laborcu Laborcu
jaka u ce žimna voda na koncu na koncu
Aňi ňemož vypovezdec
jak s frajirom dobre sedzec