Keď sa Slovák, Eugen Suchoň (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Keď sa Slovák

Autor: Eugen Suchoň
Popis: Ľudová pieseň
Noty: Musica Slovaca, katalógové číslo 0073

Výučbové nahrávky k piesni Keď sa Slovák

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

narodzil-se-nam

Text piesne Keď sa Slovák

Keď sa Slovák preč do sveta ubieral,
za dedinou na kopečku zavolal.
Zavolal on na kopečku po dvakrát:
zbohom otec, zbohom maci, sestra, brat.
Povedz mi ty, môj kopečku vysoký,
či ťa uzriem za dva lebo tri roky,
či ja budem ešte vidieť moju mať,
či ma bude moja milá milovať.