Bass tutorial for Paľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba by Miroslav Šmíd

The Paľenočka dobrej moci song learning material for the bass vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for basses (found below), we include the lyrics of the bass group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Bass tutorial for song Paľenočka dobrej moci

The performance is in the prescribed tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Bass in the foreground

Bass 1
Bass 2

Recording of all voices without basses

All voices without bass 1
All voices without bass 2

All voices together

Choral interpretation of Paľenočka dobrej moci


Bass lyrics and pronunciation for Paľenočka dobrej moci

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

/: Duvaja, duvaj, duvaj :/

Pálenka dobrej moci, pálenka
palɛnka dɔbrɛj mɔtsi palɛnka
viščerila mne oči, na mne oči
viʃtʃɛrila mɲɛ ɔtʃi na mɲɛ ɔtʃi
ona na mne a ja na ňu, ej, na ňu
ɔna na mɲɛ a ja na ɲu ɛj na ɲu
že mi treba placic za placic za ňu
ʒɛ mi trɛba platsidza platsidza ɲu
ona na mne a ja na ňu, ej, na ňu
ɔna na mɲɛ a ja na ɲu ɛj na ɲu
že mi treba placic za placic za ňu, ej!
ʒɛ mi trɛba platsidza platsidza ɲu ɛj

dzum dzum dzum dzum dzum dzum
dzum dzum dzum dzum dzum dzum
duvaj duvaj duvaj duvaj
duvaj duvaj duvaj duvaj
duvaj duvaj duvaj pam

Nalej, nalej!
nalɛj nalɛj

Pálenočka, dobrá strava,
palɛnɔtʃka dɔbra strava
to moj dochtor, keď ja chorý,
tɔ mɔj dɔxtɔr kɛɟ ja xɔriː
to moj dochtor, dochtoríček,
tɔ mɔj dɔxtɔr dɔxtɔriːtʃɛk
co mi zhojí pravý boček,
tsɔ mi zhɔji praviː bɔtʃɛk
to moj dochtor, dochtoríček,
tɔ mɔj dɔxtɔr dɔxtɔriːtʃɛk
co mi zhojí pravý boček.
tsɔ mi zhɔji praviː bɔtʃɛk

Najedla kukoľ
najɛdla kukɔʎ
kukoľu, kukoľu, kukoľ
kukɔʎu kukɔʎu kukɔʎ
kukoľ, hoja, kukoľu kukoľu
kukɔʎ hɔja kukɔʎu kukɔʎu
napila še, duvaja duvaj duvaj
napila ʃɛ duvaja duvaj duvaj

Viazala gu kolu, gu kolu
viazala gu kɔlu gu kɔlu
gu kolu, gu kolu, gu kolu
gu kɔlu gu kɔlu gu kɔlu
koníčku pri kolu, pri kolu
kɔniːtʃku pri kɔlu pri kɔlu
pri kolu, pri kolu, pri kolu
pri kɔlu pri kɔlu pri kɔlu
stoj koníčku, hoja, pri kolu, pri kolu
stɔj kɔniːtʃku hɔja pri kɔlu pri kɔlu
stoj koníčku pri kolíčku
stɔj kɔniːtʃku pri kɔliːtʃku
duvaja duvaj duvaj

Jak začala, ej, smedom, začala, ver, bože smedom hrac
jak zatʃala ɛj smɛdɔm zatʃala vɛr bɔʒɛ smɛdɔm hrats
začala vikrucac, vikrucac
zatʃala vikrutsats vikrutsats
vikrucac, vikrucac, vikrucac
vikrutsats vikrutsats vikrutsats
začala še, hoja, vikrucac, vikrucac
zatʃala ʃɛ hɔja vikrutsats vikrutsats

Karčmarečka, nalej, nalej
kartʃmarɛtʃka nalɛj nalɛj
a muzika ďalej hraj!
a muzika ɟalɛj hraj

Podzme domú
pɔdzmɛ dɔmu

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.