Tenor tutorial for Paľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba by Miroslav Šmíd

The Paľenočka dobrej moci song learning material for the tenor vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for tenors (found below), we include the lyrics of the tenor group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Tenor tutorial for song Paľenočka dobrej moci

The performance is in the prescribed tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Tenor in the foreground

Tenor 1
Tenor 2

Recording of all voices without tenors

All voices without tenor 1
All voices without tenor 2

All voices together

Choral interpretation of Paľenočka dobrej moci


Tenor lyrics and pronunciation for Paľenočka dobrej moci

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

/: Duvaja, duvaj, duvaj :/

Pálenka dobrej moci, pálenka
palɛnka dɔbrɛj mɔtsi palɛnka
viščerila mne oči, na mne oči
viʃtʃɛrila mɲɛ ɔtʃi na mɲɛ ɔtʃi
ona na mne a ja na ňu, ej, na ňu
ɔna na mɲɛ a ja na ɲu ɛj na ɲu
že mi treba placic za placic za ňu
ʒɛ mi trɛba platsidza platsidza ɲu
ona na mne a ja na ňu, ej, na ňu
ɔna na mɲɛ a ja na ɲu ɛj na ɲu
že mi treba placic za placic za ňu, ej!
ʒɛ mi trɛba platsidza platsidza ɲu ɛj

dzum dzum dzum dzum dzum dzum
dzum dzum dzum dzum dzum dzum
duvaj duvaj duvaj duvaj
duvaj duvaj duvaj duvaj
duvaj duvaj duvaj pam

Nalej, nalej!
nalɛj nalɛj

Pálenočka, dobrá strava,
palɛnɔtʃka dɔbra strava
to moj dochtor, keď ja chorý,
tɔ mɔj dɔxtɔr kɛɟ ja xɔriː
to moj dochtor, dochtoríček,
tɔ mɔj dɔxtɔr dɔxtɔriːtʃɛk
co mi zhojí pravý boček,
tsɔ mi zhɔji praviː bɔtʃɛk
to moj dochtor, dochtoríček,
tɔ mɔj dɔxtɔr dɔxtɔriːtʃɛk
co mi zhojí pravý boček.
tsɔ mi zhɔji praviː bɔtʃɛk

Najedla kukoľ
najɛdla kukɔʎ
kukoľu, kukoľu, kukoľ
kukɔʎu kukɔʎu kukɔʎ
kukoľ, hoja, kukoľu kukoľu
kukɔʎ hɔja kukɔʎu kukɔʎu
padadam padadam padadam padadam, ej
padadam padadam padadam padadam ɛj

Priviazala svojho koňa, gu kolu, gu kolu
privjazala svɔjhɔ kɔɲa gu kɔlu gu kɔlu
gu kolu, gu kolu, gu kolu
gu kɔlu gu kɔlu gu kɔlu
stoj koníčku pri kolíčku, pri kolu, pri kolu
stɔj kɔniːtʃku pri kɔliːtʃku pri kɔlu pri kɔlu
pri kolu, pri kolu, pri kolu, pri kolu
pri kɔlu pri kɔlu pri kɔlu pri kɔlu
stoj koníčku, hoja, pri kolu, pri kolu
stɔj kɔniːtʃku hɔja pri kɔlu pri kɔlu
padadam padadam padadam padadam
padadam padadam padadam padadam, ej

Jak začala slivovica, borovica, terkelica smedom hrac, smedom hrac
jak zatʃala slivɔvitsa bɔrɔvitsa tɛrkɛlitsa smɛdɔm hrats smɛdɔm hrats
začala, ver, bože, smedom hrac, smedom hrac
zatʃala vɛr bɔʒɛ smɛdɔm hrats smɛdɔm hrats
začala še stara baba vikrucac, vikrucac
zatʃala ʃɛ stara baba vikrutsats vikrutsats
vikrucac, vikrucac, vikrucac, vikrucac
vikrutsats vikrutsats vikrutsats vikrutsats
začala še, hoja, vikrucac, vikrucac
zatʃala ʃɛ hɔja vikrutsats vikrutsats

Karčmarečka, nalej, nalej
kartʃmarɛtʃka nalɛj nalɛj
a muzika ďalej hraj!
a muzika ɟalɛj hraj

Podzme domú
pɔdzmɛ dɔmu

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.