Soprano tutorial for Paľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba by Miroslav Šmíd

The Paľenočka dobrej moci song learning material for the soprano vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for sopranos (found below), we include the lyrics of the soprano group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Soprano tutorial for song Paľenočka dobrej moci

The performance is in the prescribed tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Soprano in the foreground

Soprano 1
Soprano 2

Recording of all voices without sopranos

All voices without soprano 1
All voices without soprano 2

All voices together

Choral interpretation of Paľenočka dobrej moci


Soprano lyrics and pronunciation for Paľenočka dobrej moci

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

Pálenka dobrej moci
palɛnɔtʃka dɔbrɛj mɔtsi
viščerila na mne oči
viʃtʃɛrila na mɲɛ ɔtʃi
ona na mne a ja na ňu
ɔna na mɲɛ a ja na ɲu
že mi treba placic za ňu
ʒɛ mi trɛba platsidza ɲu
ona na mne a ja na ňu
ɔna na mɲɛ a ja na ɲu
že mi treba placic za ňu
ʒɛ mi trɛba platsidza ɲu


dava
dava dava dava dava jam pam pam pam pam pam
dava dava dava dava jam pam pam pam pam pam
dava dava dava dava jam pam pam pam pam pam
dava dava dava dava jam pam pam pam pam pam

Nalej, nalej!
nalɛj nalɛj

Pálenka dobrá strava, ej, strava
paːlɛnka dɔbra strava ɛj strava
to moj dochtor, keď ja chorá, keď ja chorá,
tɔ mɔj dɔxtɔr kɛc xɔraː kɛɟ ja xɔraː
to dochtor, dochtoríček,
tɔ dɔxtɔr dɔxtɔriːtʃɛk
to dochtor, co mi zhojí muj boček, pravý boček,
tɔ dɔxtɔr tsɔ mi zhɔji muj bɔtʃɛk praviː bɔtʃɛk
to dochtor, dochtoríček,
tɔ dɔxtɔr dɔxtɔriːtʃɛk
to dochtor, co mi zhojí muj boček, pravý boček, ej
tɔ dɔxtɔr tsɔ mi zhɔji muj bɔtʃɛk praviː bɔtʃɛk ɛj

Najedla še stara baba kukoľu, kukoľu,
najɛdla ʃɛ stara baba kukɔʎu kukɔʎu
kukoľu, kukoľu, kukoľu, kukoľu,
kukɔʎu kukɔʎu kukɔʎu kukɔʎu
najedla še, hoja, kukoľu, kukoľu
najɛdla ʃɛ hɔja kukɔʎu kukɔʎu
napila še, duvaja duvaj duvaj
napila ʃɛ duvaja duvaj duvaj

Priviazala svojho koňa, gu kolu, gu kolu
privjazala svɔjhɔ kɔɲa gu kɔlu gu kɔlu
gu kolu, gu kolu, gu kolu, gu kolu
gu kɔlu gu kɔlu gu kɔlu gu kɔlu
stoj koníčku pri kolíčku, pri kolu, pri kolu
stɔj kɔniːtʃku pri kɔliːtʃku pri kɔlu pri kɔlu
pri kolu, pri kolu, pri kolu, pri kolu
pri kɔlu pri kɔlu pri kɔlu pri kɔlu
stoj koníčku, hoja, pri kolu, pri kolu
stɔj kɔniːtʃku hɔja pri kɔlu pri kɔlu
stoj koníčku pri kolícku
stɔj kɔniːtʃku pri kɔliːtʃku
duvaja duvaj duvaj

Jak začala, ej, smedom, začala, ver, bože, smedom hrac
jagzatʃala ɛj smɛdɔm zatʃala vɛr bɔʒɛ smɛdɔm hrats
začala še stara baba vikrucac, vikrucac
zatʃala ʃɛ stara baba vikrutsats vikrutsats
vikrucac, vikrucac, vikrucac, vikrucac
vikrutsats vikrutsats vikrutsats vikrutsats
začala še, hoja, vikrucac, vikrucac
zatʃala ʃɛ hɔja vikrutsats vikrutsats


Nenalejem, nenalejem, bo mušice domu spac.
nɛnalɛjɛm nɛnalɛjɛm bɔ muʃitsɛ dɔmu spats

Podzme spac!
pɔdzmɛ spats

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.