Vstávajte, pastieri, František Prášil (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Vstávajte, pastieri

Autor: František Prášil
Popis: Slovenská koleda
Noty: Musica Slovaca, katalógové číslo 0085

Výučbové nahrávky k piesni Vstávajte, pastieri

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie / v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

vstavajte-pastieri

Zborová interpretácia piesne Vstávajte, pastieri

Ars vocalis: Vstávajte, pastieriPrajeme vám pokojné a požehnané Vianoce!
Vstávajte, pastieri, berte sa hor! Ospravedlňte obrazovú kvalitu videa – vyberáme z mobilového archívu 🙂

Posted by Ars Vocalis – komorný spevácky zbor on Tuesday, December 22, 2020

Text piesne Vstávajte, pastieri

1. Vstávajte, pastieri, berte sa hor’,
aká to novina, dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa na nebi!
Nikdy som nevidel, jak som starý,
na nebi vysokom takej žiary.

2. Len sa ma nebojte, pastuškovia,
prichádzam k vám ako anjel Slova,
aby som vám zvestil, že sa nám narodil
Mesiáš v Betléme: Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.

3. Iďte a nájdete Kráľa kráľov,
Ježiška malého, Pána Pánov;
v mestečku Betléme v jasličkách na slame,
leží náš Spasiteľ narodený,
v chudobných plienočkách položený.