Búvaj, Dieťa krásne, František Prášil (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Búvaj, Dieťa krásne

Autor: František Prášil
Popis: Slovenská koleda
Noty: Musica Slovaca, katalógové číslo 0085

Výučbové nahrávky k piesni Búvaj, Dieťa krásne

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie / v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

buvaj-dieta-krasne

Zborová interpretácia piesne Búvaj, Dieťa krásne

Ars vocalis: Búvaj, dieťa krásneBúvaj, dieťatko krásne, dnes narodené
…vyberáme z nášho minuloročného vianočného koncertu 🎄

Posted by Ars Vocalis – komorný spevácky zbor on Tuesday, December 22, 2020

Text piesne Búvaj, Dieťa krásne

1. Búvaj, Dieťa krásne,
uložené v jasle,
búvaj, búvaj, Pachoľa;
milostivé Jezuľa!
Budeme ťa kolísať,
abys’ mohol dobre spať,
Ježišku náš milý,
aby sa Ti snili
veľmi krásne sny,
veľmi krásne sny.

2. Drozdy a hrdličky,
chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší,
na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika,
k tomu pekná muzika;
my budeme s vami
spievať za jasľami
Synu milému,
Synu milému.

3. Hory, ticho buďte,
Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme
na slame a na sene.
Aj vy, milé fialky,
zaváňajte do diaľky,
zavejte mu vône,
Pánovi na tróne,
ticho sladučko,
ticho sladučko.