Tenor – Aký je to svit, Mária Jašurdová (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre tenorovú hlasovú skupinu pre pieseň Aký je to svit je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre tenor (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva tenorová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Aký je to svit – Tenor

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Tenor dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Tenor 1
Tenor 2

Nahrávka všetkých hlasov bez tenoru

Všetky hlasy bez tenoru 1
Všetky hlasy bez tenoru 2

Všetky hlasy spolu

Text pre tenor v piesni Aký je to svit

Aký je to svit?
Čože to má byť?
Čože to má byť?
Ej, veru, hej, veru,
hej, veru, hej, veru, hej.
Čo?
Ej, veru
hore sa majme,
hneď povstávajme zo zeme.
Hore sa, hore sa,
hore sa, hore sa zo zeme.
Ej, pastieri,
aké chýry, aký hlas?
Či sa mi sníva,
či anjel spieva a zve nás?
Ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru
a zve nás, veru.
Nemeškajme,
hor sa majme.
Je iste niečo nového,
neslýchaného pri meste.
Ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru,
pri meste.
Hej! Hej! Celý,
tenor 1: zrodený z panny ako kvet / tenor 2: ej, veru, ej, veru, ej, veru, ej, veru, ako kvet
tenor 1: Predpovedaný, zrodený z panny / tenor 2: Ej, veru, ej, veru, ej, veru, ej, veru,
ako kvet, ako kvet.
Aký je to
Boží Syn tu dnes,
ako to z nebies hlas tvrdil.
Boží Syn tu dnes,
ako to z nebies
Ej, veru, hej, veru,
hej, veru, hej, veru, hej.

logotechnik