Bas – Aký je to svit, Mária Jašurdová (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre basovú hlasovú skupinu pre pieseň Aký je to svit je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre bas (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva basová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Aký je to svit – Bas

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Bas dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Bas 1
Bas 2

Nahrávka všetkých hlasov bez basu

Všetky hlasy bez basu 1
Všetky hlasy bez basu 2

Všetky hlasy spolu

Text pre bas v piesni Aký je to svit

Hmmmm
Aký je to svit?
Čože to má byť?
Ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru, hej!
Čo?
Ej, veru,
hore sa majme,
hneď povstávajme zo zeme.
Hore sa, hore sa,
hore sa, hore sa
zo zeme, veru
ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru,
ej, veru.
Či sa mi sníva,
či anjel spieva a zve nás?
Ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru,
ej, veru nemeškajme.
ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru.
Niečo nového,
neslýchaného pri meste.
Ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru,
pri meste.
Hej! Hej! Celý,
zrodený z panny ako kvet.
zrodený ako kvet, ako kvet.
Aký je to
Boží Syn tu dnes,
ako to z nebies hlas tvrdil.
Ej, veru, ej, veru,
ej, veru, ej, veru, hej.

logotechnik