Soprán – Tak sa mi videlo, Eugen Suchoň (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Tak sa mi videlo je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Tak sa mi videlo – Soprán

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v pomalšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Soprán dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Soprán 1
Soprán 2

Nahrávka všetkých hlasov bez sopránu

Všetky hlasy bez sopránu 1
Všetky hlasy bez sopránu 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Tak sa mi videlo

Text pre soprán v piesni Tak sa mi videlo

Soprán 1:
Tak sa mi videlo,
že hory horeli,
a to sa milému
líčka červeneli,
že na horách blýska,
môj milý na píšťalke píska.
A…
a…

Soprán 2:
Tak sa mi videlo,
že hory horeli,
že hory horeli, horeli,
že na horách blýska,
môj milý na píšťalke píska.
A…
a…

logotechnik