Bass tutorial for Išli hudci horou by Mária Jašurdová

The Išli hudci horou song learning material for the bass vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for basses (found below), we include the lyrics of the bass group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Bass tutorial for song Išli hudci horou

The performance is in the prescribed tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Bass in the foreground

Recording of all voices without basses

All voices together

Bass lyrics and pronunciation of Išli hudci horou

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
ɔttʂe naːʂ ktɔriː si na ɲebesɪɐx

meno Tvoje, meno
menɔ tvɔje menɔ

Príď kráľovstvo Tvoje,
priːc kraːʎɔwstvɔ tvɔje

Buď vôľa, vôľa Tvoja
buɟ vʊɔʎa vʊɔʎa tvɔja

Ako v nebi, v nebi, tak aj na zemi
akɔ v ɲebi v ɲebi tag aj na zemi

Solo: Chlieb každodenný daj nám dnes a odpusť nám 

xlɪep kaʐdoɟenni daj naːm dɲes a otpusc naːm

naše viny
naʂe vini

Ako i my odpúšťame, vinníkom odpúšťame
akɔ i mi ɔtpuːʂcame viɲɲiːkɔm ɔtpuːʂcame

Ako i my odpúšťame vinníkom, vinníkom svojim
akɔ i mi ɔtpuːʂcame viɲɲiːkɔm viɲɲiːkɔm svɔjim

A neuvoď nás do pokušenia,
a ɲeuvɔɟ naːs dɔ pɔkuʂeɲɪɐ

Do pokušenia nás, do pokušenia nie,
dɔ pɔkuʂeɲɪɐɟ naːs  dɔ pɔkuʂeɲɪɐ ɲɪe

do pokušenia
dɔ pɔkuʂeɲɪɐ

Ale zbav nás, ale zbav nás,
ale zbaw naːs, ale zbaw naːs

Ale zbav nás
ale zbaw naːs

Solo: Ale zbav nás od zlého
ale zbaw naːs od zleːɦɔ zbaw od zleːɦɔ od zleːɦɔ zbaw

Amen, amen, amen
amen amen amen

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.