Soprán – Povic mila, povic pravdu, Mária Jašurdová (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Povic mila, povic pravdu je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Povic mila, povic pravdu – Soprán

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Soprán dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Soprán 1
Soprán 2

Nahrávka všetkých hlasov bez sopránu

Všetky hlasy bez sopránu 1
Všetky hlasy bez sopránu 2

Všetky hlasy spolu

Text pre soprán v piesni Povic mila, povic pravdu

Soprán 1:
A muj frajir jaki taki
co me ňikda neoblapi
ňikda ňepobočka
ňebudzem mu frajiročka
ňebudzem ja ňebudzem
ňebudzem mu frajiročka hej hej
Dunaju hej taki i taki
i taki i taki i taki
i taki i taki i taki i
Dunaju Dunaju
hej Dunaju Dunaju
taki i taki i taki
i taki i taki i taki i
hej Dunaju hej
A muj frajir jaki taki
co me ňikda ňeoblapi
Ňeoblapi ňepobočka
ňebudzem mu frajiročka
Laborcu Laborcu
hej Laborcu Laborcu
jaka voda na koncu na koncu
Laborcu na koncu ej Laborcu hej
tak tak taki tak
Aňi ňemož vypovezdec
jak s frajirom dobre sedzec
ej Dunaju ej Dunaju
Laborcu ej Laborcu Laborcu
A muj frajir jaki taki
co me ňikda neoblapi
ňikda ňepobočka
ňebudzem mu frajiročka
ňebudzem ja ňebudzem
ňebudzem mu frajiročka
hej hej Dunaju
hej jaka u ce žimna voda
na koncu koncu

Soprán 2:
taki i taki i taki i taki
Dunaju Dunaju
taki i taki ňebudzem ja ňebudzem hej
Dunaju hej Dunaju hej
taki i taki i taki i taki
i taki i taki i taki i taki i
Dunaju hej Dunaju hej Dunaju
Dunaju žimna voda hej
Dunaju hej Dunaju hej Dunaju hej hej
A muj frajir jaki taki
co ňikda ňeoblapi
Ňeoblapi ňepobočka
ňebudzem mu frajirka
Labor Laborcu Laborcu hej
Laborcu Laborcu
jaka u ce žimna voda
na koncu na koncu
Laborcu na koncu Laborcu ej
na koncu hej tak tak taki tak
Aňi ňemož vypovezdec
jak s frajirom dobre sedzec
Dunaju Dunaju Laborcu Laborcu
ej Laborcu Laborcu
taki i taki i taki i taki
Dunaju Dunaju taki i taki
ňebudzem ja ňebudzem
hej Dunaju hej Dunaju hej
jaka u ce žimna voda na koncu koncu

logotechnik