Jubilate Deo, Mikuláš Schneider-Trnavský (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Jubilate Deo

Autor: Mikuláš Schneider-Trnavský
Popis: Sakrálna skladba
Noty: Hummel Music, katalógové číslo HC1704

Výučbové nahrávky k piesni Jubilate Deo

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

husicky

Zborová interpretácia piesne Jubilate Deo

Text piesne Jubilate Deo

Jubilate Deo, omnis terra,
servite Domino in laetitia.
In trate in conspectu ejus
in exsultatione ejus,
in trate in conspectu ejus.
Servite Domino, Servite Domino,
in trate, in conspectu, conspectu ejus.
Jubilate Deo, omnis terra,
servite Domino, in laetitia, in laetitia.