Išol milý orac, Peter Cón (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Išol milý orac

Autor: Peter Cón
Popis: Ľudová pieseň
Noty: Hudobný fond, katalógové číslo 0079

Výučbové nahrávky k piesni Išol milý orac

Výučbové nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v pomalšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Zborová interpretácia piesne Išol milý orac


Text piesne Išol milý orac

Išol mili orac,
uvadzil do plota,
prišol še me pitac,
či to už sobota.
Dzifčatko maš krasu,
trimaj ju do času,
nedaj ju chlapcom vzac,
bo budzeš banovac.
Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.

6 flickr David Keljo