Tenor – Išol milý orac, Peter Cón (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre tenorovú hlasovú skupinu pre pieseň Išol milý orac je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre tenor (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva tenorová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Išol milý orac – Tenor

Výučbovú nahrávku realizovali členovia speváckeho zboru Technik STU v pomalšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Tenor dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Tenor 1
Tenor 2

Nahrávka všetkých hlasov bez tenoru

Všetky hlasy bez Tenoru 1
Všetky hlasy bez Tenoru 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Išol milý orac

Text pre tenor v piesni Išol milý orac

Išol mili, išol orac,
išol mili, išol orac,
išol mili, išol orac,
išol mili, išol orac,
išol orac, hej,
išol, išol, hej,
uvadzil do plota, hej,
išol mili orac, hej,
uvadzil do plota,
prišol, prišol śe pitac
či to už, či to už sobota,
prišol, prišol śe pitac,
prišol śe pitac
či to už sobota,
išol mili orac,
uvadzil do plota,
prišol śe me pitac
či to už sobota,
sobota, sobota.

Dzifčatko, maš krasu,
trimaj ju do času,
dzifčatko, maš krasu,
trimaj ju do času,
ňedaj ju chlapcom vzac,
bo budzeš banovac,
ňedaj ju chlapcom vzac,
bo budzeš banovac.
Bo budzeš banovac,
bo budzeš banovac,
bo budzeš banovac,
bo budzeš banovac,
bo budzeš banovac, budzeš banovac,
bo budzeš banovac, budzeš banovac,
bo budzeš banovac, budzeš banovac,
bo budzeš, bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, budzeš banovac,
bo budzeš, bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, budzeš banovac,
bo budzeš, bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
bo budzeš banovac, banovac,
ej, duvaj,
ej, duvaj,
ej, duvaj,
ej, duvaj.
Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
ej, duvaj,
ej, duvaj,
Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
Ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
ňebanovala bi,
kebi ňemušela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela,
kebim ce, beťaru,
rada ňevidzela.
Išol mili orac.
logotechnik