Ešte sa raz obzrieť mám, Ján Cikker (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Ešte sa raz obzrieť mám

Autor: Ján Cikker
Popis: Ľudová pieseň

Výučbové nahrávky k piesni Ešte sa raz obzrieť mám

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie / v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

tak-sa-mi-videlo

© Miroslav Bárdi – Jeseň okolo Banskej Bystrice, 2019

Zborová interpretácia piesne Ešte sa raz obzrieť mám

Text piesne Ešte sa raz obzrieť mám

Ešte sa raz obzrieť mám,
k tým bystrickým záhradám.
Mám tam jedno potešenia,
ešte raz naň zavolám.

Ej, volala, volala,
ručičku mu dávala.
Keď sa oni rozlúčali,
priamo ona skonala.