Alt – Ešte sa raz obzrieť mám, Ján Cikker (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre altovú hlasovú skupinu pre pieseň Ešte sa raz obzrieť mám je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre alt (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva altová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Ešte sa raz obzrieť mám – Alt

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v pomalšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie / v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Alt dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Alt 1
Alt 2

Nahrávka všetkých hlasov bez altu

Všetky hlasy bez altu 1
Všetky hlasy bez altu 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Ešte sa raz obzrieť mám

Text pre alt v piesni Ešte sa raz obzrieť mám

Obzrieť mám, obzrieť mám,
obzrieť mám k záhradám,
mám tam jedno potešenia,
ešte raz naň zavolám, zavolám.
Ešte raz zavolám,
ešte raz naň zavolám,
volám, volám.
Ej volala, volala, volala,
ručičku mu dávala, dávala.
Keď sa oni rozlúčali,
priamo ona skonala.
Alt 1: Ona priamo skonala, / Alt 2: Volala, volala, tam skonala,
skonala, skonala.
Ešte sa ja obzrieť mám,
obzrieť mám,
zrieť mám, zrieť mám,
k záhradám.

logotechnik