Alto tutorial for Zahučali chladné vjetry v doline by Ivan Hrušovský

The Zahučali chladné vjetry v doline song learning material for the alto vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for altos (found below), we include the lyrics of the alto group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Alto tutorial for song Zahučali chladné vjetry v doline

The performance is at a practice tempo (to make it easier to learn voice parts), recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Alto in the foreground

Recording of all voices without altos

All voices together

Alto lyrics and pronunciation of Zahučali chladné vjetry v doline

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

Mmm…
mmm

Zahučali chladné vjetry
zaɦutʂali xladneː vjetri

vjadne kvítí v dedine,
vjadne kviːciː v ɟeɟiɲe

Ej mamičko, dneska ja svadbu mám,
ej mamitʂkɔ dneska ja svadbu maːm

mamičko moja, dnes sa vydávam.
mamitʂkɔ mɔja dnes sa vidaːvam

Ej mamičko, dneska ja svadbu mám,
ej mamitʂkɔ dneska ja svadbu maːm

mamičko moja, dnes sa vydávam.
mamitʂkɔ mɔja dnes sa vidaːvam

Zlubil sa mišuhajíček,
zlubil sa mi ʂuɦajiːtʂek

zarostá mne chodníček,
zarɔstaː mɲe xɔdɲiːtʂek

Ej mamičko, jak na vás spomenu,
ej mamitʂkɔ jag na vaːs spɔmenu

mamičko moja, slzy mňa zalejú.
mamitʂkɔ mɔja sl̩zi mɲa zalejuː

Ej mamičko, jak na vás spomenu,
ej mamitʂkɔ jag na vaːs spɔmenu

mamičko moja, slzy mňa zalejú.
mamitʂkɔ mɔja sl̩zi mɲa zalejuː

Zahučali chladné vjetry, mmm…
zaɦutʂali xladneː vjetri mmm

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.