All things decay and die, Marián Zavarský (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni All things decay and die

Autor: Marián Zavarský
Popis: Skladba pre miešaný zbor

Výučbové nahrávky k piesni All things decay and die

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

zahucali

© Miroslav Sandanus – Ničota III, 2021, akryl na plátne, 70 × 80 cm

Text piesne All things decay and die s prekladom

All things decay with time: The forest sees
The growth and down-fall of her aged trees;
That timber tall, which three-scored lusters stood
The proud dictator of the state-like wood,
I mean the sovereign of all plants, the oak,
Droops, dies, and falls without the cleaver’s stroke.

***

Všetky veci sa časom rozpadajú: Les vidí
rast a pády jeho starých stromov;
To drevo vysoké, na ktorom stálo šesťdesiať rokov lesku
Hrdý diktátor štátneho dreva,
Mám na mysli panovníka všetkých rastlín, dub,
Vädne, umiera a padá bez úderu sekáčikom.