Odporúčania pre skladbu Svadobná odobierka (Peter Breiner)

5oddavacka.jpgVýučbový materiál ku Svadobnej odobierke od Petra Breinera je zverejnený v našej zborovej knižnici. V tomto článku prinášame viacero odporúčaní, ktoré pomôžu pri jej naštudovaní.

Skladba vychádza z ľudového motívu, opisuje rozlúčku slobodného dievčaťa pri vstupe do manželstva.  Veľmi emotívny text. Existujú dve verzie: ženský zbor a sólo spev (viac intímny, jemný)  a miešaný zbor a sólo spev (grandióznejší hlavne v závere skladby, upravil Matúš Uhliarik). V texte sa spieva o Haničke. Toto meno sa môže zameniť podľa potreby aj za iné.

Video s praktickými cvičeniami

Vo videu nájdete cvičenia na správne dýchanie potrebné počas spievania s rytmickými obmenami. Nachádzajú sa v ňom aj cvičenia na správnu vokalizáciu, správne frázovanie, odporúčania ako v tejto skladbe technicky nacvičiť sforzato a subito piano.

Interpretácia skladby

Všetky technické cvičenia, ktoré nám pomáhajú k správnej interpretácii odporúčam robiť nielen v danej tónine, ale v celom rozsahu hlasovej skupiny, aby sme ich upevnili. V závere cvičení sa pohybujeme len v tónine a nad tóninou danej skladby. V našom prípade F dur (FIS dur, G dur).

Zbor má v skladbe prevažne sprievodnú funkciu, preto je dôležité pracovať so zvukom tak, aby sme sólistku len “dofarbovali” a mali vyrovnanú vokalizáciu s výnimkou pár taktov, kde zbor dynamicky vyniká.

Nesmieme však zabudnúť na správnu deklamáciu textu. Napriek pomalému tempu a vyrovnanej vokalizácii musíme zreteľne vysloviť všetky konzonanty, keďže ide o ľudovú hudbu.

Úvod odporúčam začať len s tromi sólistkami, je to efektnejšie aj zvukovo aj vizuálne. Technicky zvládnuté sforzato a subito piano môžeme aplikovať v tomto úvodnom pozdrave “Pozri sa, Hanička, v komore na klinček”.  V úvode je dôležité sústrediť sa na subito piano, ktoré musíme udržať v napätí a zároveň znelo.

Od písmena A, taktu číslo 6 sa potom pridá zbor. Keďže v texte sa spieva “poďte že….” môžeme spraviť mierne accelerando, malú agogickú zmenu. Takýchto textovo výpovedných motívov je v skladbe viac.

Písmeno B začína sólom, ktoré od taktu 21 dofarbuje zbor. Tu je na mieste správna vokalizácia.

V písmene D (takt číslo 40) dochádza ku zmene a zbor preberá vedúce postavenie. Odporúčam nebáť sa využiť širokú škálu dynamickej roviny. Sólista naopak len dofarbuje. Od taktu 50 sa sólista aj zbor vzájomne dramaticky dopĺňajú, a tak spolu veľmi dynamicky  komunikujú a vzájomne sa dopĺňajú.

V písmene F (rozlúčka s otcom) dochádza k silnému momentu (vzťah dcéra a otec), preto sólista spieva a capella. Je dobré navodiť atmosféru záveru, aby vynikla modulácia v písmene G ako aj dynamické a harmonické vyvrcholenie celej  skladby. 

Choreografia

Veľmi zaujímavé je, keď sú na začiatku skladby na pódiu len tri vokalistky a práve oni zaspievajú úvodný spev – „Pozri sa, Hanička v komore na klinček, kde si vešiavala svoj zelený venček“. Pritom ukazujú jednou rukou do tej istej strany, akoby chceli spievať tak, aby ich všetci počuli, ďaleko, vzniká tým vizuálny efekt ozveny. Zvyšok zboru je zatiaľ  (podľa možnosti pódia) niekde v zadnej časti javiska, alebo v zákulisí. Ženy ideálne oblečené v krojoch prídu na pódium pri speve v časti písmena A, takt číslo 6. „Poďteže sa, ľudia, poďte sa pozerať! Naša mladá pani ide odpytovať.“

Muži stoja v zadnej časti javiska. Sú tiež v krojoch, alebo majú kombináciu čierne nohavice, biela košeľa a folklórna vesta. K ženám prídu až v 15. takte počas spievania „Vyšla predo dvere, slzy jej padali, na ten tvrdý kameň ….“ Tu už zbor stojí v miernom oblúku.

Sólistka je nenápadnou súčasťou zboru (môže nastupovať spolu so ženami). Je to pekný moment, keď sa zrazu objaví odlíšená od iných žien výraznou partou a ideálne aj iným krojom. V momente, keď začne spievať, sa jej zbor odstúpi a postaví sa mierne oproti sebe. Sólistka vystúpi dopredu. V takte číslo 40 má zbor vedúcu funkciu a na zvýraznenie textu sa pohne smerom dopredu k sólistke. Asi najjednoduchšie je, keď vystúpi každý druhý člen v zbore o dva pomalé kroky dopredu, čím vznikne šachovnicové postavenie.

Pekná  choreografia  sa dá dosiahnuť aj tak, že zbor sa podľa významu textu len otáča smerom k sólistke a smerom k divákom. Je to jednoduché a zároveň pôsobivé. Zložitejšiu choreografiu vzhľadom na výpoveď textu  neodporúčam. 

Dirigentka zboru Technik STU Petra Torkošová (Vznik tohto materiálu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia).