Zbor Technik STU: Prosba za pokoj (video)

Centrum Bratislavy malo v prvý deň začatia vojny na Ukrajine nezvyčajnú atmosféru. Sviečkový pochod za mier sa skončil a na Primaciálnom námestí sa stretli členovia speváckeho zboru Technik STU, aby spolu so svojou dirigentkou Petrou Torkošovou a stážistkou z Ukrajiny Veronikou Demidovich zaspievali skladbu Peace (Pokoj) od skladateľa Knuta Nystedta.

„Aj touto skladbou chceme vyjadriť podporu ľuďom u mňa doma, ktorí zažívajú veľmi ťažké chvíle,“ povedala Veronika Demidovich, ktorá študuje v Bratislave dirigovanie a momentálne spolupracuje so zborom Technik na príprave svojho bakalárskeho koncertu.

Skladba znela na námestí niekoľkokrát. Ľudia, čo išli okolo, sa na chvíľu v pokoji zastavili a aj takto sa pridali k prosbe za mier: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.

„Zobudili sme sa do hrozného rána a chceli sme spraviť aspoň niečo symbolické,“ povedala dirigentka Petra Torkošová. Vďaka ochote zboristov a ich kamarátov sa podarilo z ranného nápadu pripraviť nie len zvukovú nahrávku ale aj zábery večernej Bratislavy vyjadrujúcej solidaritu s Ukrajinou.

„Keď ma zboristi oslovili, neváhal som ani na chvíľu,“ povedal Richard Raymann, ktorý v priebehu jedného večera a nasledujúcej noci pripravil video k nahrávke, ktorá vznikla len pár minút pred večerným natáčaním.

„V týchto bolestných chvíľach myslím na Ukrajinu. Prajem veľa síl, výdrž a samozrejme mier,“ dodala Veronika Demidovich.