Tutorial: Išli hudci horou by Mária Jašurdová

This song is a part of the freely available online choral tutorial library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

Basic information about Išli hudci horou

Composer: Mária Jašurdová
Description: Ballad
English name: The Fiddlers in the Woods (translated lyrics found below)

Tutorial recordings for Išli hudci horou

The performance is in the prescribed tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Isli-hudci-horou

Common lyrics of Išli hudci horou with an English translation

Išli hudci horou, horou javorovou.
The fiddlers went through the woods, the maple woods.

Našli drevo krásnô, na husličky hlasnô.
They found a beautiful tree, good for a violin.

Iba ho zotnime a sebou vezmime.
Let us just cut it down and take it with us.

Prvý raz zaťali, íverček vyťali.
The first time they cut, they cut out a splinter.

Druhý raz zaťali, do krvi preťali.
The second time they cut, the blood came out.

Tretí raz zaťali, taký hlas počuli:
The third time they cut, they heard this voice:

Neni som ja drevo, drevo javorovô,
I am not a tree, a maple tree.

ale som ja dievča z mesta richtárovo.
For I am a girl, the mayor’s girl from the town.

Na vodu som išla, neskoro som prišla.
I went to get some water and came back late.

Mamka ma zakliala, by kameň ostala,
My mother enchanted me to turn me into stone.

kameňom meravým, drevom javorovým.
A cold stone, a maple tree.

Ta vy hudci choďte pred mej mamky vráta,
Go, dear fiddlers, to my mother’s door.

a tak jej zahrajte, žiaľu jej dodajte:
And play this song that brings her sorrow:

Toto sú husličky z tej vašej Aničky.
This is a violin from your dear Anička.

Toto je podstavka, vašej dcérky hlávka.
This is the bridge, your daughter’s head.

Toto sú strunôčky, jej zlaté vlásočky.
These are the strings, her golden locks.

Toto je sláčiček z jej bielych ručičiek.
This is the bow from her pale hands.

Toto sú kolíčky, jej biele prstôčky.
These are the pegs, her pale fingers.

Keď matka počula, ku oknu bežala.
When the mother heard that, she ran to the window.

Ach, vy hudci smutní, choďteže preč, choďte.
Oh, you sad fiddlers, just go away, go.

Choďteže preč, choďte a žiaľ mi nerobte,
Go away, go, and deepen not my sorrow.

Veď ho ja dosti mám, že Aničky nemám.
I already have enough of it, with my Anička gone.