Soprán – Na kamenečku sedela, Ján Cikker (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Na kamenečku sedela je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Na kamenečku sedela – Soprán

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Soprán dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Soprán 1
Soprán 2

Nahrávka všetkých hlasov bez sopránu

Všetky hlasy bez sopránu 1
Všetky hlasy bez sopránu 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Na kamenečku sedela

Text pre soprán v piesni Na kamenečku sedela

Na kamenečku sedela,
na kamenečku sedela, sedela, sedela,
zlatisté vlásky česala,
zlatisté vlásky česala.
Oj, moje vlásky zlatisté,
oj, moje vlásky zlatisté, zlatisté, zlatisté,
slúžili ste mi v panenstve,
slúžili ste mi v panenstve.
(solo – Oj, moje vlásky!)
A teraz mi už nechcete,
a teraz mi už nechcete, nechcete, nechcete,
pod bielu šatku pôjdete,
pod bielu šatku pôjdete.
Na kamenečku sedela,
na kamenečku sedela, sedela, sedela,
zlatisté vlásky česala,
zlatisté vlásky česala.

logotechnik