Soprán – Ešte sa raz obzrieť mám, Ján Cikker (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Ešte sa raz obzrieť mám je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Ešte sa raz obzrieť mám – Soprán

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v pomalšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie / v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Soprán dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Soprán 1
Soprán 2

Nahrávka všetkých hlasov bez sopránu

Všetky hlasy bez sopránu 1
Všetky hlasy bez sopránu 2

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Ešte sa raz obzrieť mám

Text pre soprán v piesni Ešte sa raz obzrieť mám

Ej volala, volala,
ručičku mu dávala,
keď sa oni rozlúčali,
priamo ona skonala,
keď sa oni rozlúčali,
priamo ona skonala.
Ešte sa ja obzrieť mám,
k záhradám, k záhradám, k záhradám.

logotechnik