Rossini – Petite messe solennelle v Petržalke

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na uvedenie diela Petite messe solennelle z pera talianskeho skladateľa  Gioachina Rossiniho. V naštudovaní dirigentky Petry Torkošovej a Speváckeho zboru Technik STU si dielo môžete vypočuť vo štvrtok 25. apríla o 19.00 v Kostole evanjelickej cirkvi v bratislavskej Petržalke (Strečnianska 15).

Na koncerte vystúpi aj kvarteto vokálnych sólistov – Linda Vojtko, Lucia Duchoňová, Matúš Šimko a Peter Mikuláš, ktorí iste umocnia zážitok z tejto skladby. Dielo zaznie so sprievodom klavíra v podaní Jany Nagy-Juhász a akordeonistu Michala Ochodnického, teda v komornej verzii, tak ako bolo i pôvodne premiérované 14. marca 1864.
Rossini sa na sklonku svojho života čoraz viac ponáral do náboženského sveta. Malá slávnostná omša, ktorú sám skladateľ označil za „posledný z hriechov staroby“ vznikla päť rokov pred jeho smrťou. Skomponovanie tohto liturgického diela bolo senzáciou, pretože Rossini svoju kariéru slávneho operného skladateľa viac-menej ukončil v roku 1830. Dielo je venované priateľke Louise Pillet-Vill, v premiére zaznelo pri vysviacke jej súkromnej kaplnky. Na záver partitúry orchestrálnej verzie, ktorá vznikla dodatočne Rossini napísal: „Milý Bože, tak som teda dokončil túto prostú malú omšu. Napísal som skutočnú musicu sacra, alebo iba sakra muziku? Narodil som sa pre operu buffu, to vieš sám najlepšie. Trochu umenia, trochu srdca… to je všetko. Buď teda pochválený a neodopri mi raj.

Blízke zastávky MHD ku kostolu: 350 m (5 min chôdze) od zastávky Strečnianska (linky 92, 95, 192) alebo 300 m (4 min chôdze) od zastávky Holíčska (linky 68, 94, 99).

Lístky na koncert si môžete zakúpiť v sieti ticketportal

Pár slov o Petite messe solennelle

Podľa niektorých historikov malo Rossiniho k napísaniu podnietiť vypočutie si uvedenia Lisztovej skladby Missa solemnis písanú pre katedrálu v Ostrihome (Gran). Avšak mohla byť napísaná aj na žiadosť rodiny Pillet-Will, keďže jej prvé predstavenia sa konali v novopostavenom hoteli na ulici Moncey, ktorý patril rodine. Rossiniho Malá slávnostná omša obsahuje množstvo vplyvov. Je rôznorodá a pritom tak komplexná. Obsahuje časti so sprievodom, a capella, ale aj časti čisto inštrumentálne, polyfonické Časti po vzore Bacha, Händela či Palestrinu, taliansku melodiku techniky bel canta.

Prvé predstavenie Petite messe solennelle sa konalo v nedeľu 14. marca 1864 o druhej hodine popoludní. Medzi účinkujúcimi bol zbor zo študentov parížskeho konzervatória, ktorých vybral jeho riaditeľ Auber. Na prípravy dohliadal sám autor a prejavoval veľkú starostlivosť o každý detail. Na koncerte stál vedľa hlavného klaviristu, kýval hlavou aby určil tempo na začiatku každej časti a otáčal strany. Súkromné publikum bolo malé, ale plné významných osobností. Väčšina zdrojov uvádza, že najviac očarený a rozcítený bol práve Giacomo Mayerbeer. Svedči o tom aj jeho list adresovaný „Jupiterovi Rossinimu“: „Božskému majstrovi! Nemôžem dovoliť aby tento deň skončil bez opakovaného poďakovania za nesmierny zážitok z počutia tvojho najnovšieho vznešeného diela. Nech Vás nebesia uchovávajú ešte sto rokov aby ste mohli vytvárať množstvo takýchto diel a nech mi Boh dopraje dlhý život aby som bol prítomný pri ich vzniku a mohol tak znovu obdivovať plody Vášho nesmrteľného ducha. Váš stály obdivovateľ a starý priateľ Giacomo Mayerbeer.“

Veríme, že dielo podobne nadchne a očarí aj vás na našom koncerte!