Narodzil śe nam, František Prášil (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Narodzil śe nam

Autor: František Prášil
Popis: Zemplínska koleda
Noty: Musica Slovaca, katalógové číslo 0085

Výučbové nahrávky k piesni Narodzil śe nam

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

narodzil-se-nam

Zborová interpretácia piesne Narodzil śe nam

Text piesne Narodzil śe nam

1. Narodzil śe nam neba śveta Pan,
hlapčik šumni, mali, ľudze śe klaňali
Jemu v Betleheme.
2. Na slame ľeží hlapčik naš, Ježiš,
šumňe pokukuje, jak von viter duje
v mesce Betleheme.